Huisartsinstituut
Suriname

Derhalve zal dit instituut bijdragen in de
kwaliteit van de huisartsen zorg in Suriname

HISuri is het overkoepelend orgaan dat de volgende ontwikkelingen faciliteerd:

  • In de eerste plaats is dit huisartsinstituut opgericht om de opleiding van basisarts tot huisarts specialist te faciliteren.
  • Naast deze huisartsopleiding stelt dit instituut zich ten doel het faciliteren vanĀ  onderzoek en promoveren.
  • Tevens ondersteund dit instituut nascholingen en accreditatie / registratie Promoten en ondersteunen van opleiding van assistentie in de gezondheidszorg (doktersassistente, Medische secretaresse, praktijkondersteuner)

Over huisartsinstituut Suriname (hisuri)

Het Huisartsinstituut Suriname heeft gestalte gekregen na 2 jaar voorbereiding door de Commissie ter Voorbereiding Huisartsenopleiding( CVHO). 2 juli 2013 werden de sleutels van het Huisartsinstituut Suriname overhandigd door de afgevaardigde van het Ministerie van Volksgezondheid.
Het Ministerie van Volksgezondheid ondersteunt en faciliteert de huisartsopleiding.

Dit instituut zal staan voor de kwaliteit van de huisartsopleiding en alles wat ermee samenhangt. Het doen van onderzoeken en het promoveren zal worden ondersteund. De kwaliteit van de medische zorg wordt mede bewaakt door nascholingen, accreditatie en registratie. Door de globalisatie van de opleidingsnormen zal er ook over de grenzen beter aansluiting zijn met meer mogelijkheden tot kruisbestuiving.

Overall wordt verwacht dat het huisartsinstituut sturend en faciliterend zal zijn voor de ontwikkelingen in de gehele medische zorg