Huisartsopleiding

Opleidingsinformatie

De in Suriname afgestuurde medisch student heeft nu ook de mogelijkheid de huisartsen specialisatie in Suriname aan te vangen. Vooralsnog duurt deze opleiding 1 jaar. Dit opleidingstraject zal constant aangepast worden afhankelijk van de vraag en de eisen van de tijd.

Doelstelling nieuwe basisopleiding
-Na het behalen van het assistent/basisarts diploma, is de basisarts bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunde in volle omvang onder toezicht van een huisarts/specialist

Doelstelling Huisartsenopleiding
-Na het behalen van het huisartsendiploma, is de huisarts bevoegd tot het zelfstandig uitoefenen van de huisartsengeneeskunde in volle omvang.

De inhoud van de leerstof

Als richtlijn worden de Surinaamse standaarden, de aangepaste Nederlandse standaarden en het Nederlandse curriculum gehanteerd.

In wezen komt het erop neer dat er een verdieping van de reeds verworven stof ontstaat, vooral ten aanzien van de huisartsenzorg.
De huisartsopleiding zal een verbetering betekenen voor de huisartsenzorg maar zal ook een grote impact hebben op een groot aantal raakvlakken.

Tot extra aanbeveling strekt

Medische zorg waarin:

-levensloop van de patiënt geïntegreerd is

-in de buurt van de patiënt

Definitie huisartsgeneeskundige zorg

Huisartsgeneeskundige zorg bestaat uit generalistische medische zorg in de buurt van patiënten. Deze zorg is persoonsgericht en geplaatst in de context van de specifieke leefomstandigheden van patiënten.

Huisartsgeneeskundige zorg is daarmee niet het louter diagnosticeren en behandelen van medische klachten en aandoeningen van patiënten, maar een geïntegreerd proces van zorgverlening gedurende langere perioden van het leven van patiënten. De huisartsenzorg acht het van belang de voorgeschiedenis, leeftijd, geslacht en risicofactoren expliciet bij de diagnostiek te betrekken.