Aandachtspunten

Argumentatie waarom 1 jaar

 • bij goede aansluiting op de basisopleiding kan de relevante stof in 1 jaar gegeven worden
 • de huisartsopleiding wordt ingepast in het bestaande 7e jaar dat in het besaande curriculum stage jaar is.
 • betere aansluiting met huidige huisarts structuur en niveau.
 • is te overzien, minder kans op verzanding.
 • kosten zijn minimaal en beter beheersbaar.
 • opstapfase naar meerjarige opleiding tzt ivm globalisatie regelgeving.

Organisatie HA opleiding Concept

 • duur 52 weken verdeeld over:
 • 2 keer 12 weken stage bij 2 gecertificeerde huisartsen op 2 gecertificeerde poli’s. Dus totaal 24 weken stage bij de huisarts.
 • een TKD***Telkens 3x/mnd voor de Aios* en 1x/mnd voor een HO**
 • 28 weken verkenning van  de overlap van de huisartsgeneeskunde met een aantal relevante vakken.
  Bijvoorbeeld:
  Interne/ kindergeneeskunde, SEH/ chirurgie, stage binnenland, Gynaecologie/ bevallingen, huidziekten en
  1 stage naar keuze.

Formaliteiten:

 • Beoordeling Aios door: HO en Hab****, en gedragsdeskundige
 • inschrijving in het Huisartsenregister bij het met succes doorlopen van de huisartsopleiding.

Legenda:
* aios: assistent in opleiding tot specialist
** HO: huisartsopleider
*** TKD: terug kom dag ( de dag waarop de aios of de HO een verdiepingscontact op het
      huisartsinstituut volgt).
**** Hab: huisartsbegeleider( heeft een coördinerende taak in de opleiding)

Kadervorming
Vooraf aan de huisartsopleiding is de kadervorming via een cursus train de trainers van 6 maanden telkens 1 dg/wk. Het doel van deze cursus train de trainers is om een kader van artsen te vormen met voldoende tools om de jongere garde vakkundig te begeleiden.

In december 2014 is de eerste groep Huisartsopleiders afgeleverd. Het aantal dat daarvoor een diploma heeft ontvangen is 12. De cursus train de trainers zal naar behoefte jaarlijks terugkomen. Het doel is in de eerste plaats het kader van opleiders te vergroten, maar ook om de kwaliteit van de reeds langer praktiserende huisartsen aan te scherpen.
Op 15 juni 2015 is er een overeenkomst ondertekend door Hisuri en het ministerie van volksgezondheid waarmee Hisuri de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid heeft verkregen om de huisartsopleiding te verzorgen. Daarbij is er tevens een goedkeuring gegeven aan het curriculum en het Reglement van onze Huisartsopleiding.

Vooral de volgende onderwerpen hebben de aandacht

 • gesprekstechniek
 • consultatie techniek
 • “huisartsen”aandoeningen
 • beleid
 • receptuur
 • verslaglegging
 • medische correspondentie
 • time management
 • spreekuurorganisatie
 • praktijkvoering.
 • Praktijk automatisering.
 • aansturen assistentie.

De aanpassing van het basis curriculum maakt een optimale aansluiting met de huisartsopleiding mogelijk. Met name zal het huisartsen vak in het basis curriculum meer aandacht krijgen. Er zullen colleges en stages worden opgenomen in het curriculum van de basisopleiding ter voorbereiding op de huisartsopleiding. Deze voorbereidingen maken het mogelijk om de huisartsopleiding in de eerste instantie een jaar te laten duren.