Huisartsopleider

Het huisartsopleider profiel

 • Een enthousiaste ervaren huisarts
 • is enthousiast voor het opleiden
 • is kritisch en constructief ten aanzien van vak en opleiding
 • geeft blijk van eerlijkheid en integriteit
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden (waaronder helder taalgebruik, goed kunnen luisteren en doorvragen)
 • heeft affiniteit met samenwerken
 • heeft belangstelling voor relationele aspecten van de samenwerking
 • toont respect voor de eigenheid en positie van de AIOS
 • kan eigen grenzen aangeven
 • heeft een actieve leerhouding
 • is bereid en in staat naar zichzelf te kijken en te reflecteren op het eigen functioneren als huisarts en opleider
 • is bereid zich te laten toetsen en beoordelen
 • staat open voor het geven en ontvangen van feedback
 • toont veranderingsbereidheid m.b.t. de praktijkorganisatie en het eigen handelen
 • beschikt over voldoende organisatorische kwaliteiten (tijd en rust voor dagelijkse leergesprekken kunnen plannen en realiseren)

Definitie Huisartsengeneeskunde

 • Kan de tkd’s volgen zonder inzet van waarneming (of waarneming met gesloten portemonnee) .
 • Heeft affiniteit met tijd management.
 • Is bereid tzt zijn poli zo aan te passen dat een AIOS ontvangen kan worden.
 • Leeftijd bij voorkeur onder de 35 jaar.
 • Minimaal 1 jaar ervaring als eerstelijns arts.
 • Eigenpraktijk
 • Geen bezwaar tdk’s te volgen ook op zaterdag of zondag.
 • Zal maximaal 2 keer verzuimen.
 • Op tijd komen op de tkd’s.

Na de training is de opgeleide arts

 • wat meer geoefend in consultatie/gesprekstechniek
 • op de hoogte van de relevante aangepaste competenties en standaarden van Nederland en Suriname.
 • instaat de aios te begeleiden volgens de normen.
 • op de hoogte van de automatisering in een praktijk.
 • praktijkvoering
 • bewust van time management

In principe komt het erop neer dat de HO’s( huisartsopleiders) uniforme richtlijnen kunnen geven volgens de geglobaliseerde normen. Hierdoor zal er meer eenheid in de consultatie en het beleid ontstaan in de eerste lijn van de huisartsenzorg , tot meerder glorie van de gehele medische zorg.