Huisarts opleiding van start

De huisarts opleiding is van start gegaan op 5 oktober 2015.  Deze huisartsstudenten ( aios=arts in opleiding tot specialist) zullen worden begeleid door daarvoor speciaal opgeleide huisarts opleiders in daarvoor gecertificeerde huisarts praktijken.

De huisarts opleiding bestaat uit 3 grote delen.
- Het eerste deel is een stage bij een gecertificeerde huisarts 4 maanden lang.
- Het 2 deel van de opleiding beslaat externe stages in een aantal relevante specialistische poliklinieken. Het doel hiervan is verkenning van de raakvlakken tussen de huisarts en de specialist.
- Het 3e deel is weer een stage van 3 maanden bij een gecertificeerde huisarts, maar nu met heel andere nadrukken op de kennis en vaardigheden.
Omdat de wetgeving wat achterloopt zal deze opleiding vallen in het traject van het huidige 7e jaar.

Bij het goed doorlopen van deze huisarts opleiding wordt er een huisarts certificaat verstrekt. Ook zal de bul van algemeen arts worden uitgereikt omdat het volgens de huidige wet nog moet.
Wanneer de huisarts opleidings wet erdoor is zal allen de huisartsopleiding gevolgd mogen worden.

Medio 2016 zal de 2e cursus train de trainers starten. Dat is nodig om de volgende huisarts studenten een goede begeleiding te garanderen.
Tevens wordt er voort gegaan met de opleiding tot dokters assistenten. Hisuri onderkent dat een huisarts slechts goed kan functioneren met een goede dokters assistente. Deze is de hoeksteen van de praktijk.
Ook worden voorbereidingen getroffen om relevante vakken zoals de tropen geneeskunde, bedrijfs- en verzekerings- geneeskunde te faciliteren.