Huisartsopleiding van start

De huisartsopleiding is van start gegaan op 5 oktober 2015. Deze huisartsstudenten ( aios=arts in opleiding tot specialist) zullen worden begeleid door daarvoor speciaal opgeleide huisartsopleiders in daarvoor gecertificeerde huisarts praktijken.

De huisartsopleiding bestaat uit 3 grote delen.

  • Het 1e deel is een stage bij een gecertificeerde huisarts 3 maanden lang.
  • Het 2e deel van de opleiding beslaat externe stages in een aantal relevante specialistische poliklinieken. Het doel hiervan is verkenning van de raakvlakken tussen de huisarts en de specialist.
  • Het 3e deel is weer een stage van 3 maanden bij een gecertificeerde huisarts, maar nu met heel andere nadrukken op de kennis en vaardigheden.
    Omdat de wetgeving wat achterloopt zal deze opleiding vallen in het traject van het huidige 7e jaar.

Bij het goed doorlopen van deze huisartsopleiding wordt er een huisartscertificaat verstrekt.

In 2015 is de 1e groep cursus train de trainers gestart. Dat is nodig om de volgende huisarts studenten een goede begeleiding te garanderen.
Tevens wordt er voortgegaan met de opleiding tot doktersassistenten. HISuri onderkent dat een huisarts slechts goed kan functioneren met een goede doktersassistente. Deze is de hoeksteen van de praktijk.
Ook worden voorbereidingen getroffen om relevante vakken zoals de tropengeneeskunde, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te faciliteren.